Sunday, November 29, 2020

Nënë Hatixheja, 85-vjeçarja që agjëron prej 25 vjetësh

Është 85 vjeç, mban Ramazan prej gati 25 vjetësh, por është e fortë e plot besim. Historia e nënë Hatixhesë, nënës çame nga Elbasani...