Përfaqësues të 60 vendeve janë mbledhur në Stamboll të Turqisë, duke theksuar për heqjen e dollarit nga shkëmbimet tregtare të vendeve të tyre.

Jonsat, kreu i Samitit Botëror për Produktet Hallall në Stamboll ka thënë: Në këtë samit do të shqyrtohet çështjet që kanë të bëjnë me përdorimin e monedhave kombëtare ose arit në shkëmbimet tregtare të këtyre vendeve në vend të dollarit. Kreu i Samtit Botëror për Produktet Hallall në Stamboll tha se në vend të dollarit pritet të përdoren monedhat kombëtare ose ari.
Ky samit që po mbahet në Stamboll synon largimin e dollarit nga shkëmbimet tregtare dhe zëvendësimin e tij me monedhat kombëtare të vendeve anëtare të këtij samiti në tregjet botërore.

4 COMMENTS

Comments are closed.