Shtetet më të fuqishme të botës maten më fuqitë e tyre ushtarake. Ndërsa kjo e  fundit  matet me forcën ajrore që shteti zotëron. Këto shtete jo  të gjitha zotërojnë forca ajrore,  pasi kosto e lartë që ato kanë është e papërballueshme.

Përsa i përket fuqisë, numrit të aeroplanëve ushtarake, tekonologjisë dhe së fundit aeroplanmbajtësve SHBA ze vëndin e parë, dhe jo vetëm por është vështirë ta konkurosh.

Vetëm një aeroplanmbajtëse e SHBA-së, zotëron forcen më të madhe ajrore se 70 %  e ushtrive të botës.

Këto aeroplanmbajtëse  i mundësojnë SHBA-së të dominojnë përballë armikut. Ajo përbëhet nga 6000 persona, marinarë, pilotë dhe pjestarë të tjerë të stafit. Përsa i përket gjatësisë ajo është 333 metra peshon 100 000 ton, ka një shpejtësi prej 56 km/orë dhe mban 80 aeroplanë në mbajtësen e saj.

4 COMMENTS

Comments are closed.