Cilët janë njerëzit më të urryer tek Zoti?

27

Transmetohet nga Ibn Abasi [radijAllahu anhu] se Pejgamberi [salAllahu alejhi ue selem] ka thënë; ‘’Njerëzit më të urryer tek Allahu janë;Ai që bën shkatërrime në vendin e shenjtë.(Qëllimi është për Qabenë)Ai që kërkon në Islam të ndjekë traditat e injorancës.Dhe ai i cili kërkon të derdhë gjakun e dikujt padrejtësisht.’’

Loading...