Para shpërthimit të Luftës së Dytë Botërore, ekzistonin tashmë shumë ligje ndërkombëtare që ndalinin keqtrajtimin e robëve të luftës. Megjithatë, këta ligj shpesh herë ose “përkuleshin”, ose injoroheshin tërësisht. Në këtë fotografi, robër të etnisë Sikh presin vdekjen e tyre në duart e japonezëve. Ndonëse të gjithë vendet pjesëmarrës i shkelën rregullat deri në një farë mase, sa ip ërket trajtimit të të burgosurve, shumica e historianëve bien dakord se japonezët ishin “më të këqinjtë”.

4 COMMENTS