Macet e kuptojnë shkak-pasojën

3
75

Duket se macet përdorin parimet bazë të fizikës, me qëllim që të parashikojnë se ku fshihet preja e mundshme. Studiues nga Japonia vendosën objekte në kontenierë, që do të lëviznin kur shkundeshin. Macet u fokusuan më shumë tek kontenierët që lëviznin, duke treguar se ato e parashikojnë ekzistencën e objekteve që nuk mund t’i shohin, bazuar vetëm në atë që dëgjojnë./

Google search engine

3 COMMENTS

Comments are closed.