Barbara Drossel, shkencëtare e njohur gjermane e cila është profesor i fizikës teorike ligjëron në Universitetin e Darmstadt. Ajo ka tronditur opinionin, sepse si shkencëtare beson se Zoti e krijoi universin. Në fillim ajo u tha njerëzve se mendojnë gabimisht se mos ekzistimi i Perëndisë respektivisht ateizmi është fakt shkencor edhe pse fjala është vetëm për një interpretim filozofik në të cilën disa besojnë. Me fjalë të tjera, tha se shkencëtarët që besojnë se nuk ka zot tjetër, vetëm besimtarët që besojnë në një të milion interpretime filozofike, ndërsa ekzistenca e Zotit është shumë më e logjikshme.

“Shkencëtarët vetë kanë dëshmuar se kusht për shfaqjen e jetës në Tokë përmbushur një sërë kushtesh që universi është dashur të akordojë. A nuk është ndjenjë e logjikshme dhe të përbashkët se ka dikush që këto kushte I ka krijuar pyetet Drossel e cila shton se ligjet e natyrës kanë ekzistuar që nga krijimi i universit, derisa ligjet e fizikës nuk pasqyrojnë plotësisht ligjet e natyrës”.

Ligjet e fizikës janë, thotë Drossel vetëm supozim që punon mirë, por është e kufizuar në aspektin e vlefshmërisë. Për shembull, ligjet e Njutonit kanë kufizime në botën kuantike, ndonëse në punët e përditshme funksionojnë mjaft mirë. Pra, pasi ligjet e natyrës, në njëfarë dore janë supozime, nuk mund të bazojmë opinionin për botën në bazë të tyre – paralajmëron Drossel e cila vë në dukje se është e nevojshme të bëhet dallimi midis gjetjeve shkencore dhe teorive filozofike, të tilla si teoria e mos-ekzistencës së Zotit, e cila është vetëm një teori dhe jo një e vërtetë shkencore.

Për më tepër, ajo pohon se, edhe pse shkencëtarët besojnë se universi u krijua 13 miliardë vjet më parë, besohet se universi, së bashku me ligjet e natyrës është krijuara nga Zoti. Megjithatë, në pyetjen nëse mund të provojë se Zoti ekziston, Drossel tha se Perëndia nuk është një objekt i kërkimit shkencor, as dëshmi matematikore, dhe se rrugës logjike diçka e tillë nuk mund të provohet. |

Drossel thotë se ka tre pyetje filozofike që i japin një arsye të mirë për ekzistencën e Zotit:

1) Pse kzistojnë ligjet e natyrës? Pasi ekzistojnë disa ligje sipas së cilës gjërat ndodhin, është mjaft e logjikshme që dikush ka krijuar këto ligje.

2) Pse mendjet tona mund të kuptojë këto ligje? Është e qartë se Perëndia ka dashur që ti kuptojmë ato.

3) Pse jeta në univers është e mundur? Është e njohur se vlerat e caktuara duhet të jenë të lidhura për të formuar jetën në univers. Shpjegimi nga këndi matematikor është se ka shumë universe me vlera të ndryshme, por shpjegim ateist është shumë më e logjikshme.

Drossel ka bërë një koment në Hawking “teoria e gjithçkaje” që bashkon katër forca themelore të natyrës.

Ajo tha se një teori e tillë është shumë e “reduktuar ” dhe se elektromagnetizmi dhe graviteti nuk mund të jenë forcat themelore të natyrës, sepse ato nuk do të ekzistojnë pa ligjet e universit. Ajo shtoi se teoria e evolucionit nuk duhet të jetë në kundërshtim me ekzistencën e Zotit.

“Fakti është se e gjithë jeta ka një origjinë të përbashkët dhe se ajo ka evoluar me kalimin e kohës. Teoria e evolucionit është vetëm një mekanizëm për ndryshimin e llojeve nëpërmes kohës. Pranimi i kësaj teorie nuk do të thotë se Zoti nuk ekziston”, përfundon studiuesja. /KI/

7 COMMENTS

Comments are closed.