Një grup i lashtë tablosh tregon se portreti më i hershëm i Jezu Krishtit mendohet të jetë 2000 vite i vjetër, sipas ekspertëve.

Fletët metalike, të lidhura sëbashku me unaza hekuri janë gjetur në Jordani nga një beduin jordanez dhe tregon për Krishtin dhe dishepujt e tij.

Letra prej plumbi është analizuar dhe nga fjalët dhe simbolet e përkthyera, ekspertët thonë se tabletat datojnë që në kohën e shërbimit të Jezusit.

Dhe ajo çka ato zbulojnë mund të jetë iluminuese jo vetëm për të krishterët por edhe për hebrenjtë dhe myslimanët.

Tablotë tregojnë se Krishti nuk po fillonte fenë e tij, por rivendoste një traditë mijëra vjeçare që nga koha e mbretit David.

An ancient set of lead tablets showing the earliest portrait of Jesus Christ have proved to be around 2,000 years old, according to expertsThe lead has been analysed and the words and symbols translated and experts say the tablets date from within a few years of Jesus' ministry The metal 'pages', held together like a ring binder, were found in Jordan in around 2008 by an Israeli Bedouin and make reference to Christ and his disciplesThe tablets suggest that Christ was not starting his own religion, but restoring a thousand-year-old tradition from the time of King DavidThe books are known as codices - types of bound manuscripts distinct from scrolls - and among them is an image of Jesus himself Authors David and Jennifer Elkington have been campaigning since 2009 for the codices (pictured) to be recognised and protected but say evangelical Christians are trying to brand them fakes

4 COMMENTS

Comments are closed.