Rabini izraelit Kolonel Eyal Qarim nga rabinët ushtarak izraelit u ka lejuar ushtarëve izraelitë hebrenj të përdhunojnë gratë palestineze.

Leja erdhi si një përgjigje për këtë pyetje: A është e lejuar në ditët tona për një ushtar pushtues izraelit, për shembull, të përdhunojë vajzat gjatë luftës, apo është e ndaluar një gjë e tillë?

Luftërat e Izraelit janë luftërat fetare, në të cilat ata ndryshojnë nga pjesa tjetër e luftërave që kombet kanë, ka deklaruar rabini çifut izraelit.

Ai është shprehur se gjatë luftërave, ushtari izraelit duhet të ruajë aftësinë e tij luftarake; pra, ndalesat të cilat dobësojnë aftësinë e tij duhet të prishen edhe nëse ato janë të lidhura me moralin.

Pasi në luftë ndalimi kundër rrezikimit të jetës tuaj është i thyer për të mirën e të tjerëve, kështu janë edhe ndalesat kundër imoralitetit, tha rabini.

Për t’i bërë gjërat më të qarta, ai shpjegoi: Vera që i përket paganëve, konsumi i së cilës është i ndaluar në kohë paqeje, është i lejuar në luftë, për të ruajtur frymën e mirë të luftëtarëve. Konsumi i ushqimeve të ndaluara është i lejuar në luftë për të ruajtur kondicionin fizik të luftëtarëve, edhe pse ata e kanë të ndaluar gjatë kohës së paqes.

Ai madje shkoi më tej për përdhunimin duke thënë: . Dhe që pasi suksesi i të gjithëve në luftë është qëllimi ynë, Tevrati e ka lejuar individin për të kënaqur nxitjen e së keqes në shpirtin e tij

Që pasi ushtarët izraelitë po luftojnë palestinezët, kuptohet qartë nga rabini çifut izraelit se me këtë nënkupton përdhunimin e grave palestineze, kur ai iu përgjigj pyetjes.///Gazeta Impakt

Burimi: institutomanquehue.org