Raporti Botëror i Rreziqeve, edicioni i 11-të ka nxjerrë në pah se cilat do të jenë rreziqet më të mëdha përgjatë dhjetëvjeçarit të ardhshëm. Ky studim tregon se problemet që janë vërejtur gjatë dhjetë viteve të fundit po tregojnë tendenca të reja, shpesh të papritura për zhvillimin e ekonomive dhe të kombeve.

Ngrohja globale, gjatë 2015-ës solli për herë të parë temperatura që ishin 1 gradë më shumë se mesatarja vjetore të epokës paraindustriale. Rreth 60 milionë persona kanë qenë të detyruar të emigrojnë. Bëhet fjalë për numrin më të madh të shënuar në histori.

Krimet ekonomike i kushtojnë botës 445 miliardë dollarë, një shifër kjo që është shumë herë më e lartë se PBB-ja e disa shteteve.

Në këtë kontekst, raporti identifikon nevojën për të përforcuar masat mbrojtëse dhe tregon shembuj konkret sesi mund të arrihet ky objektiv.

Për të dytin vit me radhë, problemet e natyrës gjeopolitike mbeten ndër shqetësimet kryesore. Tre skenarë të mundshëm japin informacione për mbrojtjen që duhet përballë kërcënimeve të vazhdueshme, duke theksuar rolin në rritje të bashkëpunimit mes sektorit privat dhe atij publik.

Rreziqet e reja që kanë dalë në pah rritjen e vazhdueshme të varësisë nga interneti, hendekun që po zgjerohet mes pagave veçanërisht në shoqëritë që janë në zhvillim.

Janë rreth 750 ekspertë dhe drejtues në mbarë botën që i janë përgjigjur sondazhit të organizuar nga Forumi Ekonomik Botëror. Në të është kërkuar që të identifikohen 29 rreziqe botërore të tipit social, teknik, ekonomik, mjedisor dhe gjeopolitik me një kohështrirje prej dhjetë vjetësh.

Sipas sondazhit në vend të parë, të rreziqeve më të mëdha që i kanosen botës është pikërisht ai i ndryshimeve klimatike dhe që do të ketë ndikim të ndjeshëm në vitet që do të vijnë.

Në vend të dytë si rrezik i ndjeshëm gjenden armët e shkatërrimit në masë dhe në vend të tretë krizat hidrike.

Emigrimet e detyruara për shkak të kushteve klimaterike janë vendosur ndër rreziqet kryesore, së bashku me ndryshimet e forta që mund të pësojnë çmimet e burimeve energjetike.

Rreziqe të tjera botërore mbeten problemet që kombinojnë mes tyre elementë me karakter ekonomik, përfshirë këtu krizat financiare në ekonomitë kryesore, rritja e papunësisë ose papunësia strukturore.

I shtohen këtyre çështjeve edhe sulmet informatike dhe paqëndrueshmëria e thellë sociale.

Të intervistuarve iu kërkua që të gjenin se cilat rreziqe mund të kishin lidhje mes tyre dhe u theksua se ndryshimet klimaterike mund të shkaktojnë kriza hidrike, e si rrjedhojë edhe lëvizje të detyruara migratore. Për t’i parandaluar kërkohen një menaxhim më i mirë i burimeve ujore që i përshtaten këtyre ndryshimeve, të bëhet e mundur furnizimi i popullsisë që është në rritje.

Rreziqet e sipërmarrjeve

Por, ekspertët e botës së biznesit që kanë marrë pjesë në sondazh kanë identifikuar edhe rreziqet më shqetësuese për klimën e sipërmarrjes. Përgjigjet i referohen 140 ekonomive tregojnë tendencat në nivel kombëtar, rajonal dhe botëror. Në shkallë botërore janë identifikuar dy rreziqet kryesore ekonomike: papunësia dhe luhatjet e çmimeve të burimeve energjetike.

Më pas vijnë rreziqet që kanë të bëjnë me paaftësinë e autoritete për të qeverisur vendet e tyre, krizat financiare, ‘flluskat’ spekulative.

Nga përgjigjet që kanë dhënë të intervistuarit në Europë, ndër rreziqet kryesore renditen ato me karakter ekonomik. Të ngjashme janë edhe në Kanada, ndërsa në SHBA më të ndjeshme janë sulmet informatike. Në Azi dhe në Rusi janë më të prekshme problemet që kanë të bëjnë me inflacion in e pakontrolluar, krizat financiare , si dhe konfliktet mes shteteve. Në zonën e Paqësorit, dominojnë rreziqet që kanë të bëjnë me luhatjet e çmimeve të burimeve energjetike dhe ‘flluskat’ spekulative.

2 COMMENTS

Comments are closed.