Legjislacioni i propozuar rrëzon masat për personat që nuk i blejnë sigurimet shëndetësore. Ajo që Trump-i dhe republikanët kanë premtuar para së gjithash është ta bëjnë këtë lloj sigurimi më të lirë.

5 COMMENTS