MISTERE TEORI KONSPIRATIVE

Shkencëtarët alarmojnë njerëzimin: Gjatë kësaj periudhe dielli do të zhduket

Ky fenomen ka ndodhur edhe më herët, kur është cilësuar si një mini-epokë e akullt. Në mes të viteve 1646 dhe 1715, kur një gjë e tillë kishte ndodhur, Lumi Temza në Angli ishte ngrirë.

Gjatë kësaj periudhe, dielli ‘bie në gjumë’, duke mos e ngrohur tokën e as planetët tjerë, që sillen përreth tij, për faktin se në ciklin e njëzetegjashtë, atë që do ndodh në mes të viteve 2030 dhe 2040, dy valët diellore do të jenë shumë larg njëra-tjetrës, duke shkaktuar kështu reduktim të madh të aktivitetit diellor.