Ordo Templi Orientis (OTO) është në fakt “fëmija në poster” i të gjithë shoqërive që ndjekin magjinë. Themeluar fillimisiht nga Teodor Rojs si një nëndegë e Frimasonëve, ajo më pas u mor në kontroll dhe u ndikuar shumë prej Alister Kroulejit dhe fesë së tij Telema. Sot, OTO është një prej organizatave dominuese që përfaqësojnë ende mësimet e Kroulejit, bashkë me “A.A” dhe Urdhërin Tifonian. OTO ndjek një përzierje sinergjike të frimasonëve dhe mendimit telemik, dhe teksti parësor i kësaj shoqërie është Libri i Ligjit i Kroulejit. Urdhëri është i ndarë në tre shtresa, teksa fillestarët e nisin si NJeriu i Tokës, dhe më pas ngrihen në hierarki deri kur bëhen pjesë e gradës së Dashnorit, dhe më tej ngrihen sërish deri sa mbërrijnë në gradën e Jeremitit. Ndjekësit e shkallëve më të larta të hierarkisë mësojnë rituale më kompleksë, duke përfshirë që nga ditarët magjikë, deri tek Ritet e Eulesisit, Magjinë e Seksit dhe flijimet rituale.

6 COMMENTS

Comments are closed.