Si kanë ndryshuar ndër vite lekët shqiptare. Në këtë video tregohet se si kanë qenë ndër vite monedha shqiptare.

 

 

Në këtë video tregohet se si kanë qenë ndër vite monedha shqiptare

5 COMMENTS

Comments are closed.