Grupet e kolonëve sionist përsëri kanë hyrë me dhunë në xhaminë Aksa dhe kanë përdhosur këtë vend të shenjtë.

Qendra informative e Palestinës njoftoi se një grup i kolonëve sionistë me mbështetjen e gjerë të forcave ushtarake të regjimit sionist kanë hyrë në ambientet e xhamisë Aksa për të përdhosur këtë vend të shenjtë dhe për të lënduar ndjenjat e myslimanëve të Palestinës dhe të të gjithë botës. Hyrja me dhunë e kolonëve sionistë në xhaminë Aksa është shtuar në masë të madhe që nga koha kur UNESCO lëshoi një rezolutë në të cilën theksohet se xhamia Aksa nuk i përket regjimit sionist.

2 COMMENTS

Comments are closed.