Universi ynë është vetëm njëri në një numër të tjerësh, të cilët ndërveprojnë me njëri-tjetrin, sipas studiues në Universitetin Griffith, Australi dhe Universitetin e Kalifornisë. Ata sugjerojnë se universet që ndodhen pranë mes tyre influencojnë njëri tjetrin përmes një force shtytëse dhe që aftësia e thërrmijave kuantike që të zënë dy gjendje, në dukje në të njëjtën kohë, mund të shpjegohet me faktin që të gjendjet mund të ekzistojnë njëkohësisht në universe të ndryshme.

4 COMMENTS

Comments are closed.