Por askush në të vërtetë nuk e ka ditur se pse pjesa e brendshme e kësaj çokollate është me ngjyrë të verdhë?

Por, më në fund është zbuluar sekreti se pse e brendshmja e Kinder vesë është e verdhë. 

Edhe pse duket mjaftë e logjikshme, pjesa e brendshme e minder vesë është e verdhe për shkak se duhet të asocojë në një ve të vërtetë!

12 COMMENTS